نحوه سنجش اصالت قطعات دیناپارت

نحوه سنجش اصالت قطعات دیناپارت

با هدف سنجش اصالت قطعات دیناپارت توسط همکاران و مصرف کنندگان محترم، تدابیر لازم سنجیده شده است تا قطعات تقلبی به راحتی قابل تشخیص باشند.

از این رو به کمک کدهای 19 رقمی روی برچسب های تعبیه شده در بسته بندی و ارسال آن به سامانه پیامکی 02175118 اطلاعات قطعه ارسال خواهد شد.

در صورتی که برای قطعات اصلی این پیامک را ارسال فرمایید، مشابه تصویر زیر نتیجه در قالب نام و کدشناسه به شما اطلاع رسانی خواهد شد.

نحوه سنجش اصالت قطعات دیناپارت