دیناپخش تبریز
معرفی دیناپخش تبریز

آغاز به کار از سال 1390

دفتر شمالغرب فعالیت رسمی خود را از سال 1390 به عنوان نمایندگی فروش قطعات یدکی گروه بازرگانی دیناپارت در شهر تبریز با مسئولیت آقای مهدی خدائی با هدف توزیع قطعات یدکی شروع به کار نمود این روند سه سال ادامه داشت، در طول این سالها بر تجربه کاری این نمایندگی و همچنین تعداد پرسنل آن و تعداد انبارها افزوده می شد تا حدی که درسال 1393 طبق درخواست مدیر عامل گروه بازرگانی دینا پارت این واحد از نمایندگی خارج و به عنوان دفتر مرکزی شمالغرب گروه بازرگانی دینا پارت با دارا بودن تیم تخصصی در حوزه تامین، مالی و بازاریابی و فروش به ادامه کار پرداخت.

مشاهده تیزر معرفی

آشنایی بیشتر با دیناپارت دفتر شمالغرب

رشد و توسعه پایدار

سال 1400

این مجموعه درسال 1395 با نام تجاری دینا پخش تبریز و با مسئولیت تهیه و توزیع قطعات یدکی در شمالغرب کشور به صورت وسیع به کار خود ادامه داد، تقریبا بعد از گذشت 10 سال از فعالیت این مرکز  و با جذب نیرو های حرفه ای و آموزش دیده به عنوان بزرگترین واحد توزیع شمالغرب و زیـر مـجـموعه اصـلی گــروه بـــازرگــانی دینــا پــارت به شمار می رود.

دفتر شمالغرب دیناپارت

آقای بهزاد خانمحمدی

مدیر مالی و اداری

آقای قدیر ابطحی

مدیر انبار

آقای کریم آسمانی

مدیر فروشگاه

خانم عیشی

کارشناس بازاریابی و فروش

آقای رضا ریحانی

کارشناس بازاریابی و فروش

آقای سجاد زینالیان

کارشناس انبار

آقای مهرداد فرهنگی

ترانزیت

خانم صالحی

کارشناس بازاریابی و فروش

آقای مجید پاسبان

کارشناس بازاریابی و فروش

آقای رضا سامع

کارشناس انبار

آقای میثم فرهادی

کارشناس انبار

آقای محمد اسماعیل پور

حراست

آقای محمدرضا خدائی

کارشناس بازاریابی و فروش